Universitatea Tehnică de Construcții București
Universitatea Tehnică de Construcții București
Despre UTCB

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) este o Universitate de stat, acreditată, cu tradiţie şi cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. UTCB este singura universitate tehnică din România dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri, instalaţii pentru construcţii, maşini şi utilaje pentru construcţii, geodezie, precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor. UTCB a obţinut în urma evaluării instituţionale de către ARACIS, calificativul Grad de Încredere Ridicat.

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie în limbi străine. Toate oferă o pregătire universitară de înalt nivel pentru ciclul I - licență, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine titlul de inginer. De asemenea, în UTCB sunt acreditate si 30 de specializari pentru ciclul II – masterat (din care 3 sunt oferite în limbi străine), precum şi mai multe specializări pentru ciclul III - studii doctorale. Pe www.utcb.ro și în pliantul admiterii UTCB poți citi informații complete despre oferta educațională și facilitățile oferite de către Universitatea Tehnică de Construcții București.

Facultăți
Construcții civile, industriale și agricole
Geodezie
Hidrotehnică
Căi ferate, drumuri și poduri
Inginerie a instalațiilor
Utilaj tehnologic
Inginerie în limbi străine
Facilități și Burse

Pe lângă oferta serviciilor educaţionale de cel mai înalt nivel, UTCB oferă studenţilor săi o mare diversitate de facilităţi, printre care cazare în campusul propriu (peste 2.500 locuri de cazare în cămine studenţeşti modernizate); internet gratuit în toate campusurile; cantină studenţească; săli de sport, fitness şi aerobic noi, printre cele mai moderne din Bucureşti; biblioteci şi săli de lectură, la toate facultăţile şi în toate cele 3 campusuri; asistenţă medicală.

Sistemul de burse este diferențiat în funcţie de performanţă, în cuantumuri stimulative (în anul academic 2016-2017, cuantumurile au fost între 580 lei, bursa de ajutor social, şi 1100 lei, bursa de performanţă). Alte stimulente includ acordarea de legitimaţii de transport sau foi de drum pentru transportul intern.

Oportunități de carieră

În prezent, câteva mii de absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București activează în SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări.

Înscrierea prin AdmitereOnline

Înscrierile se pot face online pentru toate programele de licență și masterat.

Algoritmul de admitere este unul cu glisare: prima specializare aleasă este cea principală, iar celelalte specializări sunt utilizate dacă nu ești declarat admis la specializarea principală, caz în care se vor evalua următoarele în ordinea specificată. Universitatea permite selectarea unor specializări dintr-un singur domeniu. Dacă ai absolvit o altă facultate la BUGET și dorești să mai studiezi un program la UTCB, ai doar opțiunea de a studia cu TAXĂ.

Dupa afișarea rezultatelor concursului, în termen de trei zile lucratoare, candidații care s-au înscris online și au câștigat un loc subvenţionat de la buget trebuie să depună la secretariat diploma de bacalaureat în original, pentru a confirma ocuparea locului. În caz contrar locul nu se validează și se scoate din nou la concurs. Candidații care obțin locuri cu taxă pot depune doar copii legalizate după diplomă, în situația în care studentul urmează simultan o altă facultate.

Taxă de înscriere - 80 RON/dosar (se achită o singură dată, indiferent de numărul de opțiuni secundare).

La momentul depunerii actelor în original celor proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, orfanilor și copiiilor personalului didactic (în activitate - indiferent de instituția de învățământ unde își desfășoară activitatea, pensionat sau decedat) precum şi copiii salariaţilor din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti le va fi returnată taxa de înscriere a UTCB (80 RON).

Creează-ţi cont

şi înscrie-te direct de acasă la
Universitatea Tehnică de Construcții București

Înscrie-te acum!